top of page

אודות

שמי יהודה יערי.

10 שנים עבדתי ברפת

8 שנים הנחיתי קבוצות (של אנשים)

29 שנים הייתי עיתונאי

7 שנים לימדתי עריכה וכתיבה

ומאז 2012 אני עורך ספרים

עבדתי על טקסטים של טובי הכותבים בארץ

ועבדתי גם עם אנשים בראשית דרכם.

ערכתי וכתבתי מאמרים וסיפורים,

בעיתונים, ברשת ובספרים,

ראיינתי ו"דובבתי" אנשים בני כל הגילים.

כל זה עומד עתה לרשותך.

bottom of page