top of page

כתיבה עיסקית

מנהלים מצוינים רבים, שיודעים לנהל בצורה יוצאת מהכלל אנשים, כספים, קווי ייצור ופיתוח מוצרים - אינם מצטיינים בכתיבה.

כמו שאתה נעזר במהנדס חשמל, בעורך דין או ברואה חשבון - שזה מקצועם - יכול להיות שכדאי לך להיעזר בכותב או עורך מקצועי. כמו שאתה מנסה להוציא את המקסימום מהמאזן, כך אתה יכול להוציא את המיטב ממאמר שאתה כותב, ממסמך שאתה מנסח או ממכתב שאתה שולח.

כל זה, כמובן, במהירות - מהיום להיום.

 

1. כתיבה

אפשרות א': אתה שולח אליי את הטיוטה שכתבת, ואני משכתב את המסמך.

אפשרות ב': אתה שולח אליי את חומר הרקע שבידיך, אני כותב בשמך את המאמר/מכתב/מסמך.

 

2. תיקון

אתה עובר על המסמך:

- מעיר את הערותיך

- מתקן מה שלא הבנתי נכון

- פוסל מה שלא מקובל עליך

- מוסיף מה שחסר לך

 

3. גימור

לפי התיקונים אני מייצר נוסח סופי של המסמך.

 

ושוב, חשוב להדגיש: הכל מתבצע בקצב מהיר של מהיום להיום.

bottom of page