top of page

המלצות

יהודה יערי ערך את ספרי "הארנק והחרב - המהפכה המשפטית ושברה".

יהודה הצליח לארגן חומר מורכב ומסובך, והצטיין ביכולתו הלשונית. הספר הפך להיות נגיש גם לציבור לא מקצועי,

במידה רבה בזכות עריכה קולחת ובחירה מוצלחת של כותרות קולעות.

בקצרה, יהודה יערי הוא עורך מצוין.

פרופ׳ דניאל פרידמן

יהודה היקר,

לא קל לקחת ביוגרפיית חיים וליצור ממנה סיפור אנושי מרתק וקולח, אשר כל הקורא בו רוצה להמשיך עוד ועוד...

כך, בכישרון כתיבתך, סבלנותך, ניסיונך הרב ועבודת העיצוב המושלמת,

הצלחת ליצור יצירת מופת מאירועי חייו של אבי, הזוכה לתשבחות רבות מכל המעיין בה.

אני שמח שבחרתי בך לתעד את סיפורו של אבא, ורוצה להודות לך מקרב לב בשמו, בשמי ובשם כל המשפחה. המשך כך. 

ד״ר יוסף טורץ ומשפחת טורץ

ליהודה היקר,

בפרפראזה על ברכת יעקב לבניו: יהודה, אתה יודוך כותביך, וידך בעורף עורכיך, וישתחוו לך מנהליך.

תודה על סבלנותך, על בקיאותך ועל ידך המנחה, על הנימוס והתרבות, על הוויכוחים הקטנים והמעניינים 
בעבודתך על הטורים שלי ב"ידיעות אחרונות".

בידידות ובהכרת תודה, 
מאיר שלו

bottom of page