top of page

ספרים שערכתי

לחצו על התמונות לפרטים

ana.jpg

זיכרונות מ־5 עד 85

ממויזסוויל, עיירת הבוקרים היהודים בלב ערבות הפמפאס בארגנטינה לבית ספר לחינוך מיוחד בבת-ים. מחלום העלייה לארץ אל המציאות של ישראל 1973, ערב מלחמת יום הכיפורים. וגם איזו סופרת הפכה אותה ממרתה למרית. פסיפס הזיכרונות של מרית (טיטה) דיין.
(הוצאה עצמית)

bottom of page