top of page

ספרים שערכתי

לחצו על התמונות לפרטים

mac.jpg

פשוט, מק

הילדות בשכונת הצריפים של עובדי בית החרושת למלט "נשר" בנשר, המחזור הראשון של הנח"ל, מקיבוץ אבוקה שהתפרק לקיבוץ ארז על גבול עזה, ימי הפידאיון ולילות "צבע אדום", ניהול בית הספר האזורי הקיבוצי וניהול התיכון בשדרות. 56 פרקים מחייו של משה קופרמן, שהוא: פשוט מק.
(הוצאה עצמית)

bottom of page