top of page

ספרים שערכתי

לחצו על התמונות לפרטים

סוד-השתיקה.jpg

סוד ושתיקות

16 שנים שמר בליבו א' את סודה הבלתי ייאמן של אשתו, ר', עד שאמר לה בוקר אחד: "אמא שלך היא לא אמא שלך". גלגוליה של משפחה, שמתחילים במלחמת העולם הראשונה, מתפתלים בתקופת השואה ונושאים פירות בכפר סבא.
(הוצאה עצמית)

bottom of page