top of page

ספרים שערכתי

לחצו על התמונות לפרטים

oriel.jpg

לידתה של מהפכה

 

כיצד הצליח ח"כ אוריאל לין לעשות את הבלתי אפשרי, לגבש רוב בכנסת ולהכניס לספר החוקים הישראלי את חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ואת חוק יסוד: חופש העיסוק - שני החוקים היוצרים את מגילת זכויות היסוד של הפרט.
(אוּמץ על ידי הוצאת "ידיעות ספרים")

bottom of page