top of page

ספרים שערכתי

לחצו על התמונות לפרטים

כשאלך_edited_edited.jpg

כשאלך, 
אל תגידו כי טוב הדבר. 

אל תגידו: סבלה נגמר.

היומן שכתבה הדר בירגר-בריי בחמש השנים האחרונות של חייה - שנים של התמודדות

עם מחלה קשה וגם של התעקשות להישאר אופטימית.

ובמילותיה: בחרתי בחיים... / יכולתי לבחור אחרת – / אך החלטתי לא לבחור בדרך הקלה. (הוצאה עצמית)

bottom of page