top of page

ספרים שערכתי

לחצו על התמונות לפרטים

מטיבו.jpg

מטִיבִּי לאִיז'וֹ

"שלום", אמר השליח מארץ ישראל, "אנחנו מקימים פנימייה לילדים יהודים שנשארו בחיים". וכך השתנו חיי.

סיפור חייו של יצחק לב, שהביא לארץ את "כלכלת האסימונים" - כל הדרך מעוני מרוד וממנוסה לקריירה של עשרות שנים, משפחה גדולה ותבשילים מפוארים.

(הוצאה עצמית)

bottom of page