top of page

ספרים שערכתי

לחצו על התמונות לפרטים

אוריאל לין פוטו.png

כיצד שונתה השיטה הפוליטית בישראל
 

כך הצליחו חברי ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת ה-12 לטלטל את ספר החוקים של ישראל ולשנות את השיטה הפוליטית, שהגיעה לשפל המדרגה ב"תרגיל המסריח". יו"ר הוועדה, עו"ד אוריאל לין, מתאר את תלאות הדרך ואת משמעות השינוי בעזרת עו"ד שלומי לויה.
(הספר יצא לאור על ידי המרכז הליברלי)

bottom of page