top of page

ספרים שערכתי

לחצו על התמונות לפרטים

12 המופלאים.jpg

12 המופלאים

מעשיהם החשובים ומחדליהם הגדולים של ראשי ממשלות ישראל ב-73 שנותיה הראשונות  – מדוד בן-גוריון עד בנימין נתניהו, הציון הסופי של כל אחד מהם והטבלה המסכמת על פי פרופ' דן קורן ועו"ד יחיאל גוטמן.

הוצאת כנרת זמורה.

bottom of page